בלון להולדת הבת

תיאור המוצר:

בלון מיילר להולדת הבת.

מחיר: 30