בלון להולדת הבן

תיאור המוצר:

בלון מיילר להולדת הבן.

מחיר: 30